Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

Τσουνάμι

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα "Γενικές Διευθύνσεις > Tσουνάμι ".
 
    Υποστηρικτικό Υλικό Φυσικών Επιστημών  
   
"Μάθετε για τα Τσουνάμι"

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματά σας σχετικά με τα τσουνάμι.  Προτείνονται διάφοροι δικτυακοί τόποι.
         
 

1. Physics4u.gr:  Τα καταστρεπτικά Τσουνάμι.

     Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε μια εισαγωγή για τα τσουνάμι, τα φυσικά τους χαρακτηριστικά και ιστορικά στοιχεία.

 

2. Shield project (Έργο Aσπίδα): Φυσικοί κίνδυνοι και καταστροφές - Τσουνάμι  

     Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε πληροφορίες για τους κινδύνους που σχετίζονται με γεωλογικούς παράγοντες (σεισμοί,  
     ηφαίστεια, πλημμύρες, κατολισθήσεις, στουνάμι) ή που προκαλούνται από ατμοσφαιρικούς παράγοντες (πυρκαγιές, καταιγίδες,
     χιόνι και πάγο, ομίχλη).  Στην ιστοσελίδα που αφορά τα τσουνάμι θα βρείτε πληροφορίες για το τι είναι τα τσουνάμι, που και πως
     δημιουργούνται, ποιές οι επιπτώσεις τους και πως γίνεται η πρόγνωσή τους.

3. Tsunami Research Group (Department of Civil Engineering at the University of Southern California)

     Ο δικτυακός αυτός τόπος είναι αφιερωμένος στην έρευνα των φυσικών καταστροφών από τα tsunamis. Θα βρείτε διαδραστικό  
    
παγκόσμιο χάρτη με τις περιοχές που επλήγησαν από τα τσουνάμι και φωτογραφικό υλικό των καταστροφών που προκλήθηκαν,
     πολλά Video/animation με τα τσουνάμι που έπληξαν διάφορες περιοχές και χρήσιμες διευθύνσεις για ιστοσελίδες σχετικές με τα  
   
 τσουνάμι.
 

4. Savage Εarth (pbs.org): Waves of Destruction: Tsunamis

     Στον δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα τσουνάμι και Flash Animations σχετικά με τη δημιουργία των  
    
τσουνάμι από σεισμό και τη διάδοσή τους.

 

5. Network for Earthquake Enginneering Simulation: About Tsunamis   

     Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα τσουνάμι, πως δημιουργούνται, απαντήσεις σε συνηθισμένες 
     ερωτήσεις σχετικές με αυτά, αρκετές φωτογραφίες και χρήσιμες διευθύνσεις για ιστοσελίδες σχετικές με τα τσουνάμι.

 

6. Earth and Space Sciences (University of Washington) : Physics of Tsunamis   

     Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε πληροφορίες και animations σχετικά με τα τσουνάμι, πως οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, 
     οι καθιζήσεις του εδάφους και οι μετεωρίτες παράγουν τα τσουνάμι, τι συμβαίνει σε ένα τσουνάμι καθώς πλησιάζει το έδαφος.  
     Επίσης θα βρείτε αναφορές για τα τσουνάμι και χρήσιμα links.


7
. Pacific Disaster Center(PDC): Tsunami   

     Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε πληροφορίες για τα φυσικά χαρακτηριστικά των τσουνάμι, την ορολογία που χρησιμοποιούμε
     και πληροφορίες που αφορούν τα τσουνάμι στη Hawaii.
 

8. Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics (Russian Academy of Sciences): Tsunami Laboratory   
    Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα τσουνάμι που έχουν δημιουργηθεί στη Μεσόγειο Θάλασσα και τα
    χαρακτηριστικά τους.
 

9.Tsunami Computer Movies (Los Alamos National Laboratory)  

    Μια συλλογή από movies-animations σχετικές με τα τσουνάμι που έχουν πλήξει διάφορες περιοχές.