Εκδηλώσεις (φεστιβάλ)

Εκδηλώσεις (φεστιβάλ)

Σε αυτήν την κατηγορία θα αναρτώνται εγκύκλιοι του ΥΠΠΕΘ για την ενημέρωση των σχολείων αναφορικά με τις Εκδηλώσεις (Φεστιβάλ).