24-02-17, 14:55

Μπορούμε στο Σχολείο

mporoume

Το Μπορούμε είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης φαγητού και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα και προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  “Μπορούμε στο Σχολείο” με στόχο την  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για το θέμα της σπατάλης του φαγητού και εισαγωγή σε έννοιες όπως ο εθελοντισμός και η προσφορά.
Επικοινωνία:
http://www.boroume.gr/
https://www.facebook.com/Boroume
http://twitter.com/#!/boroume

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία: Αρχείο 1       Αρχείο 2