Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τα διάφορα Ευρωπαϊκά  Προγράμματα

 

 

Διακρατικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  Διεθνή Προγράμματα

  Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο

1.  Άνοιξη της Ευρώπης - Spring day in Europe
Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η χώρα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Άνοιξη της Ευρώπης», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, στόχος της οποίας είναι να οδηγήσει τους νέους σε μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Φέτος, η Άνοιξη της Ευρώπης γιορτάζει την Ιθαγένεια και τα Θεμελιώδη δικαιώματα, ως μέρος της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής και κοινωνικής ταυτότητας. Η Άνοιξη της Ευρώπης 2010 προωθεί επίσης την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή στα σχολεία, υποστηρίζοντας τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τις 22 Μαρτίου  έως τα τέλη Ιουνίου 2010. Η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των σχολείων μπορεί να προγραμματισθεί στις παραπάνω ημερομηνίες, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αναζητήσουν ιδέες και προτάσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. προσκλήσεις σε Ευρωβουλευτές, καθηγητές Πανεπιστημίων, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, φοιτητές Erasmus κ.α.), καθώς και παιδαγωγικό υλικό, δραστηριότητες για την τάξη, διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά εργαλεία στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/index.htm, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς.

Επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://springday4europe.blogspot.com/ λειτουργεί στα ελληνικά ιστολόγιο (weblog) με στόχο την  ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.
  Ενημερωθείτε για την Εγκύκλιο του προγράμματος: "Άνοιξη της Ευρώπης 2010"

  Ενημερωθείτε για τη συμπληρωματική εγκύκλιο του προγράμματος: "Άνοιξη της Ευρώπης 2010 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ"
  Ενημερωθείτε για την παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής συμμετοχών του προγράμματος: "Άνοιξη της Ευρώπης 2010 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_1"2.  eTwinning
Οι σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη είναι μία αυξανόμενη κοινή πρακτική που αποκτά ευρεία αναγνώριση.
Η δράση eTwinning της ΕΕ στοχεύει να κάνει ένα βήμα μπροστά, διευρύνοντας τις συνεργασίες εκείνες, όπου δύο σχολεία από δύο Ευρωπαϊκές χώρες θα ωφεληθούν από τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δουλεύοντας μαζί θα αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη.
Προσφέρει μία ευκαιρία στους νέους, προκαλώντας το ενδιαφέρον τους να μάθουν ο ένας για τον άλλον, για την κουλτούρα του σχολείου τους και της οικογένειάς τους ενώ θα εξασκούν ταυτόχρονα τις ικανότητές στους στις ΤΠΕ. Το eTwinning έχει σκοπό να βελτιώσει την παιδαγωγική και τα σχολεία θεωρούν ότι είναι μία πολύ σημαντική δραστηριότητα που προσδίδει αξία στη συμβατική μάθηση.
Αυτή η οραματική ιδέα του eTwinning ωθεί την έννοια της συνεργασίας των σχολείων σε υψηλότερα επίπεδα. Η ενεργή συμμετοχή και η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας σε αυτό το όραμα, εξασφαλίζει την τοποθέτηση του ιδεώδους στη σύγχρονη εκπαιδευτική ατζέντα. Τα σχολεία ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την Ευρωπαϊκή ποικιλομορφία στον πυρήνα της εργασίας τους. Ακόμα, η μεγάλη πρόοδος στις ΤΠΕ, όπως η πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα και σε καλύτερες υπηρεσίες Επικοινωνιών, προσθέτει μία νέα διάσταση στις ευκαιρίες που δίνονται στα σχολεία να επικοινωνήσουν και να αναπτύξουν δραστηριότητες μεταξύ τους. Αυτές οι εξελίξεις διευκολύνουν τις συνεργασίες με μία πρωτοφανή παιδαγωγική αξία.

Περισσότερες πληροφορίες στον Ελληνικό ιστότοπο http://www.etwinning.gr
καθώς και στην κεντρική Eυρωπαϊκή Πύλη http://www.etwinning.net3.  Προγράμματα "Δια Βίου Μάθησης"

Προγράμματα "Δια Βίου Μάθησης"

Τομεακά Προγράμματα

Comenius
Σχολική Εκπαίδευση
Erasmus
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Leonardo
Επαγγ. Εκπαίδ. & Κατάρτιση
Grundtvig
Εκπαίδευση Ενηλίκων

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τά 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο-, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία.


Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος για τη χώρα μας είναι το Ι.Κ.Υ. ενώ περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα "Δια Βίου Μάθηση" μπορείτε να έχετε μέσω της διεύθυνσης  http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/welcome.html


 

4.   INSAFE

Το ΙNSAFE στοχεύει στην οργάνωση ενός δικτύου εθνικών κόμβων ενημέρωσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, και στην εφαρμογή συντονιστικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν τη μακροχρόνια διατήρησή του. Το έργο έχει στόχο την προβολή των δραστηριοτήτων για ασφαλέστερο διαδίκτυο στην Ευρώπη, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Το δίκτυο επιβάλλει την προστασία των δικαιωμάτων και αναγκών των πολιτών, ειδικότερα των νέων και των παιδιών, από την πολιτεία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τα ΜΜΕ τη βιομηχανία και άλλους φορείς. Οι εταίροι του Insafe θα παρακολουθούν τις νέες τάσεις, ενώ παράλληλα θα προσπαθούν να ενισχύσουν την εικόνα του Διαδικτύου ως τόπο μάθησης. Επιπλέον το δίκτυο δίνει έμφαση στη σημασία της καταγγελίας επικίνδυνου ή παράνομου περιεχομένου και υπηρεσιών.


 

5.    INSIGHT
Το Insight είναι μια βάση γνώσεων για τις τελευταίες εξελίξεις του elearning στα σχολεία. Οι τέσσερις ενότητες της πύλης (πολιτική, εφαρμογή, τάσεις, έρευνα και τεχνολογία) περιλαμβάνουν νέα, τάσεις και ερευνητικές αναφορές.
Σημαντικά έγγραφα του ιστότοπου είναι οι ετήσιες αναφορές χωρών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, θεματικές εκθέσεις ή έρευνες της Επιτροπής Καινοτομίας (PIC), μηνιαία ενημέρωση για τη διαλειτουργικότητα, καινοτόμες πρακτικές σχολείων και αποτελέσματα ερευνών που αφορούν σχολεία και δημιουργούς πολιτικής.
Το Insight δίνει έμφαση στα σημαντικότερα αποτελέσματα έργων όπως τα eportfolios (EPICC), Peer to Peer (P2P), Ernist ή Valnet.
Τα θέματα διασυνδεόνται μέσα στον ιστότοτοπο ενώ παρέχεται πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές, δίκτυα e-learning και παρατηρητήρια.


 

6.     Hands on Brains on
Το πρόγραμμα αποσκοπεί να οδηγήσει στη δημιουργία, αξιολόγηση και διάχυση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών για τη διδασκαλία των επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα δίκτυο οκτώ επιστημονικών κέντρων αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με διοικήσεις σχολείων, κέντρα εκπαίδευσης διδασκόντων και σχολεία. Η προοπτική είναι να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες εκθέσεις διαδραστικής επιστήμης που συνδυάζουν τις καλύτερες πρακτικές της άτυπης μάθησης με την επίσημη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα δε στοχεύει μόνο να δημιουργήσει περισσότερους επιστήμονες αλλά και να παράγει μια νέα γενιά πολιτών που είναι επιστημονικά και τεχνολογικά εγγράμματοι. Η χρήση στρατηγικών ICT αποτελεί το κυριότερο στοιχείο αυτής της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων.


 

7.    eMapps
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στον τρόπο που τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι τεχνολογίες κιντητής τηλεφωνίας μπορούν να συνδυαστούν για να προσφέρουν νέες πλύσιες εμπειρίες στα παιδιά στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος αλλά και πέρα από αυτό. Το έργο επικεντρώνεται αρχικά στα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους μαθητές ηλικίας 9-12 ετών. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας στα πλαίσια της σχολικής τάξης και στην πρακτική για την ανάπτυξη νέων διδακτικών μεθοδολογιών.


 

8.    Xplora
Το Xplora, είναι η Ευρωπαϊκή πύλη για τη διδασκαλία των επιστημών. Απευθύνεται σε δασκάλους, μαθητές, επιστήμονες και διδάσκοντες των θετικών επιστημών. Οι στόχοι της είναι να ενισχυθεί η διδασκαλία των θετικών επιστημών, η προσφορά υλικού για καινοτόμες και ενδιαφέρουσες διδασκαλίες και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις θετικές επιστήμες και τις βιοεπιστήμες. Μέσω της πύλης προσφέρονται δραστηριότητες, εργαλεία, πηγές, άρθρα και άλλο διδακτικό υλικό. Η πύλη υποστηρίζεται από τα προγράμματα PENCIL και NUCLEUS.


 

9.    Νucleus
Το Nucleus αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων που απευθύνονται στους διδάσκοντες των θετικών επιστημών είτε εμπλέκοντάς τους σε δραστηριότητες είτε παρέχοντάς τους νέο εκπαιδευτικό υλικό. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διάφοροι οργανισμοί και οι εταίροι τους με συντονιστή την Ecole Normale Supérieure (Γαλλία).


 

10.   Scienceduc
Το Scienceduc είναι ένα από τα επιμέρους προγράμματα που περιλαμβάνει το Nucleus. Στοχεύει στην ανανέωση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργώντας ένα δίκτυο που ενθαρρύνει τις ανταλλαγές και ενισχύει την ανάπτυξη καλών πρακτικών. Το δίκτυο δίνει έμφαση στην επιμόρφωση των διδασκόντων, σε διαδικτυακές συνεργασίες, στην αξιολόγηση και στους τρόπους διάχυσης των καλών πρακτικών.


 

11.    CISCI
Το CISCI βασίζεται στη σύνθεση των δύο πιο αγαπημένων μέσων για τους νέους, το σινεμά και το διαδίκτυο, προκειμένου να κάνει τις θετικές επιστήμες πιο ελκυστικές για τη νεολαία. Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας του CISCI, που απευθύνεται σε μαθητές και διδάσκοντες, περιλαμβάνει video clips και αποσπάσματα από ταινίες επιστημονικού ενδιαφέροντος καθώς και ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου από την σκοπιά των διαφόρων επιστημών (μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας κα).


 

12.   VOLVOX
Το δίκτυο Volvox αποτελείται από μια ομάδα βιολόγων και καθηγητών βιολογίας από εννέα Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος τους είναι να παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει μεγάλο εύρος της επιστήμης της βιολογίας. Το υλικό θα περιλαμβάνει εργαστηριακά πρωτόκολλα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τις κοινωνικές επιπτώσεις των βιοεπιστημών, βιογραφίες νέων επιστημόνων κα ως κίνητρα τόσο για τους μαθητές όσο και τους διδάσκοντες. Απώτερος στόχος του να αποτελέσει χώρο ανταλλαγής δημιουργικών ιδεών και καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


 

13.    Science on Stage
Το πρόγραμμα Science on Stage προσφέρει στους καθηγητές θετικών επιστημών την ευκαιρία να ανταλλάξουν επιτυχείς και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και υλικό. Το πρόγραμμα οργανώνεται από το EIROforum, μια ομάδα επτά ερευνητικών οργανισμών με σκοπό την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων για την επιστήμη και την τεχνολογία. Στόχος είναι τα μαθήματα φυσικών επιστημών και βιοεπιστημών να γίνουν πιο ελκυστικά επειδή παρέχουν πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες ιδέες.


 

14.    Ίδρυμα για την ποιότητα του e-Learning στην Ευρώπη
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα του e-Learning (EFQUEL) ιδρύθηκε στις 30 Ιουνίου 2005 στις Βρυξέλλες με σκοπό να φέρει σε επαφή τους σημαντικότερους συντελεστές του e-Learning στην Ευρώπη.
Το Ίδρυμα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του eLearning με την παροχή νέας υποδομής υπηρεσιών στα μέλη του και την υποστήριξη του διαλόγου και της ευρηματικότητας. Τα κεντρικά γραφεία του θα βρίσκονται στα γραφεία της CEDEFOP στις Βρυξέλλες. Ιδρυτικά μέλη του EFQUEL είναι 18 από τα πιο σημαντικά Ευρωπαϊκά Δίκτυα, όπως τα EUROPACE, CEDEFOP, Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο κ.ά. 

15. Eurydice - Information network on education in Europe
Tο Δίκτυο "ΕΥΡΥΔΙΚΗ" είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Eκπαίδευση. Αποστολή του Δικτύου είναι η μελέτη και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συλλογή και ηλεκτρονική διαχείριση των πληροφοριών και η διάδοση των αποτελεσμάτων. Εκπονεί συγκριτικές μελέτες για τα εκπαιδευτικά συστήματα και για θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε κοινοτικό επίπεδο, αναπτύσσει χρήσιμους δείκτες για τους αρμόδιους για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και διαχειρίζεται μια μεγάλη βάση δεδομένων για τα εκπαιδευτικά συστήματα.
Μέσα από την Εκπαιδευτική Δικτυακή Πύλη παρουσιάζουμε το Δίκτυο Ευρυδίκη και την Ελληνική Μονάδα του Δικτύου, που αποτελεί τμήμα του. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην παρουσίαση.